ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Projects

Όραμά μας είναι η συνεχής ανάπτυξή μας στον τομέα της ενέργειας και στην παροχή κορυφαίων και καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.

PROJECTS

The environment: our priority for innovative projects

Με έμφαση στη διαρκή αναζήτηση μοντέλων διαφορετικών από τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα της οικονομίας που στηρίζονται στη λογική της «παραγωγής- χρήσης -απόρριψης», αλλά και με βασική προτεραιότητα μας το περιβάλλον, αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας προσπαθώντας μέσα από αυτά,

  • είτε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά που θεωρούνται “απόβλητα”, μετατρέποντάς τα σε πρώτες ύλες
  • είτε να χρησιμοποιήσουμε πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος χωρίς να σπαταλούμε φυσικούς πόρους.

Μέσα από αυτή μας την προσπάθεια δημιουργήθηκαν η μονάδα ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ στην περιοχή του Αμπελώνα-Λάρισας και η ΚΑΜΠΟΣ Ενεργειακή Κοινότητα στην ΠΕ Λάρισας.

PROJECT

Βιοαέριο Αμπελώνα

H εταιρεία μας συμμετέχει σε μία μονάδα ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ, συνολικής ισχύος 499 KW και επένδυσης άνω των 2.000.000€, συνδυάζοντας την καινοτόμα τεχνολογία υψηλής απόδοσης για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στην λειτουργία και συντήρηση. Η εμπειρία μας στην υλοποίηση τέτοιων έργων σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μας στο χώρο των Α.Π.Ε., μπορούν να εξασφαλίσουν την άρτια υλοποίηση κάθε έργου.

PROJECT

Κάμπος Ενεργειακή Κοινότητα ΠΕ

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Αποτελούν το όχημα προς τη Δημοκρατία της Ενέργειας και δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν έναν κόσμο με σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.

Η εταιρεία μας πάντα πρωτοπόρα στον τομέα της ενέργειας συμμετέχει, και ως τεχνικός σύμβουλος και ως εταίρος, στην ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και υλοποιεί σχέδια για τη δημιουργία έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ με την τεχνολογία των Φ/Β σταθμών παραγωγής Ενέργειας σε συνολικές εκτάσεις 300.000τμ, με ισχύ 18MW, αποτρέποντας την ετήσια έκλυση 26.100 τόνων Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2).

Τα κέρδη από τη λειτουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας έχουν κοινωνική συνείδηση, γιατί στοχευμένα συνδέονται με κάθε τοπική κοινωνία κι υποστηρίζουν ευρύτερα τα σχέδια ανάπτυξης, βοηθώντας ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

στρέμματα Ιδιόκτητες Εδαφικές Εκτάσεις
0
Συνολική ισχύς Φ/Β σταθμών παραγωγής ενέργειας
0 MW
Ετήσια Μείωση Εκπομπών CO2
0 Kt