ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Υπηρεσίες

Αποστολή μας η παροχή του βέλτιστου αποτελέσματος με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση του κάθε πελάτη και του κάθε συνεργάτη μας.

YΠΗΡΕΣΙΕΣ
Group

Μελέτες

Επιχειρηματικά Σχέδια, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies), υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση.

Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Υποστήριξη πελατών για την άντληση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά πλαίσια όπως το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Ενέργεια

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

close-up-environment-project_1
YΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συγκεκριμένα

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των παρακάτω συστημάτων:

  • Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  • Σταθμούς παραγωγής βιοαερίου
  • Αιολικές εγκαταστάσεις
  • Ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού ή θερμικής ενέργειας.

Και σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για όλα τα παραπάνω συστήματα:

  • Σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκατάστασης ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια.
  • Οικονομοτεχνική Μελέτη (P&L, Cash Flow and ROI).
  • Νομικές Συμβουλές για το καθεστώς που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας.
  • Σύνταξη του πλήρους φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (πολεοδομική και οικοδομική άδεια, άδεια κατασκευής και λειτουργίας από Ρυθμιστή ενέργειας).