ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η εταιρεία

Αποτελούμε μία εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις και υπηρεσίες στον ενεργειακό και στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα της χώρας μας.

H ETAIΡΕΙΑ

A renewable future is our only option

Η εταιρεία “ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” ιδρύθηκε το 2003 και από τότε ασχολείται εντατικά τόσο με τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και τον αγροπεριβαλλοντικό. Σήμερα αποτελεί μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στον κλάδο της και διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών.

Αφουγκραζόμενοι τις παγκόσμιες ανάγκες προς την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία εστιάσαμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αναπτύξαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πελατολόγιό μας αλλά και για την ίδια την εταιρεία μας, η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση του χώρου, του μεγέθους του εξοπλισμού, των επιλογών χρηματοδότησης, της διαχείρισης εγκατάστασης των ΑΠΕ καθώς και των αποτελεσμάτων στον πελάτη και στο περιβάλλον.

Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του πελατολογίου μας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή ενέργεια με παράλληλη ανάλυση λογαριασμών ενέργειας, ενεργειακών μελετών, προτύπων κατανάλωσης και κτιριακών λειτουργιών ώστε να προταθούν μέτρα για τη μείωση της χρήσης και αντίστοιχα του κόστους ενέργειας (net metering).

Με συνολικές εντάξεις πάνω από 300.000 στρέμματα σε διάφορα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα-μέτρα της Ε.Ε και πάνω από 1.300 πελάτες, η εταιρεία κατέχει εδώ και χρόνια ηγετική θέση στο συγκεκριμένο τομέα. Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων και υποστηρίζει γεωργικές επιχειρήσεις, μεταποιητικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις εμπορίας καταρτίζοντας business plans και οικονομοτεχνικές μελέτες για την επιδότησή τους.

Η διαρκής αναζήτηση για νέες προοπτικές στον αγροτικό τομέα ωθεί την εταιρεία στην προσπάθεια εύρεσης νέων καλλιεργειών και βέλτιστων πρακτικών τις οποίες παρακολουθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (net metering, πυκνή φύτευση, super foods, ενεργειακές καλλιέργειες κτλ) για να προτείνει στους πελάτες της τη βέλτιστη δυνατή λύση και νέους ορίζοντες ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη έρευνα και ανάπτυξη έχει οδηγήσει στη συνεργασία μας με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια, πέρα από την Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ισπανία, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Texas, Hawaii).

H ETAIΡΕΙΑ

Iστορία

2003

Ίδρυση της εταιρείας

2007

Εισαγωγή στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

2010

Εισαγωγή Νέων Εναλλακτικών Καλλιεργειών και Καινοτομιών

2018

Δημιουργία Μονάδας Βιοαερίου στον Αμπελώνα Λάρισας

2019

Ίδρυση της ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2020

Έναρξη Λειτουργίας Μονάδας Βιοαερίου

Δημιουργία Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 18MW της ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2021

Έναρξη Λειτουργίας Φ/Β σταθμών συνολικής ισχύος 18MW της ΚΑΜΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ